Otvorené výzvy na predkladanie projektov!


Agentúra EACEA zverejnila výzvy na podávanie projektov v nasledujúcich opatreniach: Družobné mestá, Siete medzi mestami, Projekty občianskej spoločnosti.

Uzávierka pre všetky 3 opatrenia je 2. septembra 2019 o 12:00 hod. na obed.

Podrobné podmienky pre jednotlivé opatrenia nájdete v

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať kanceláriu Európskeho kontaktného bodu.

Držíme palce pri písaní projektov!

Späť na zoznam

form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť