Výsledky februárovej uzávierky 2019- Družobné mestá sú už známe!


V roku 2019 bolo vo februárovej uzávierke podporených 18 subjektov v celkovej výške 416 525€. 

Prehľad podporených projektov: 

Akcia 2. Opatrenie 2.1 Družobné mestá 

Medzi podporenými projektami v prvom kole (februárová uzávierka) sa nachádza 18 slovenských projektov. Na tieto projekty celkovo poputuje 416 525€.

V úlohe partnerov vystupuje v podporených projektoch iných krajín 57 slovenských subjetov. Kompletné výsledky nájdete na webovej stránke EACEA

poradové číslo Číslo projektu Žiadateľ Názov projektu Suma
1. 609420 OBEC DOLNY STAL Festival národnostných menšín Európy: Posilnenie účasti príslušníkov národnostných menšín na chode obcí a EÚ €25 000
2. 609293 TEGLAS TEAM O.Z. Európa nás spája / Europe Connect Us €25 000
3. 609178 OBEC RATKA Tolerancia, partnerstvo, rozvoj  2019 - Budúcnosť Európy €18 145
4. 609275 AKTIVITY PRO Europe on the move / Európa v pohybe  €25 000
5. 608948 OBEC BRESTOVEC Posilnenie medzikultúrneho dialógu a vzájomného porozumenia vo vidieckom prostredí EÚ €25 000
6. 608985 OBEC VINICA EURÓPA JÖVŐJE: A FEHÉRKÖNYV LAPJAI – TALÁLKOZÓNK NAPJAIN  €25 000
7. 609448 SPOLOK VEDY A VZDELAVANIA, OZ Europe is a safe harbor €24 190
8. 609323 OBEC DOLNY BAR Dolný Bar 2019 - dni európskej solidarity a dialógu národností.    €25 000
9. 608308 OBCIANSKE ZDRUZENIE MILVUS Spoločná história Židov, Slovákov, Maďarov a ostatných národov Európy 1920 - 2020 €25 000
10. 609092 MESTO TRSTENA Budúcnosť pre nás, naše deti, našu Úniu. €25 000
11. 608955 OBEC KALINKOVO Spolu pre dobrú vec €16 630
12. 609240 OBEC SVATY PETER “European dimensions in social engagement”, €25 000
13. 608918 OBEC GOLIANOVO KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGÜNK, KÖZÖS JÖVŐNK-PARTNERSÉG ÉS TOLERANCIA €25 000
14. 608940 OBECNY URAD SLOVENSKE DARMOTY 100 éves Szlovákgyarmat- Európa a mi hazánk €25 000
15. 609119 OBEC LEHNICE Europe´s chance to shape it´s future €25 000
16. 609288 OBEC SPISSKY STIAVNIK We Are All Equal  €25 000
17. 609378 FABON 10 things that only the EU can give to its citizens €25 000
18. 609111 MESTSKA CAST BRATISLAVA-VAJNORY Crisis and solidarity in Europe €7 560

 

Späť na zoznam

form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť