Príklad dobrej praxe: Globsec - EP Elections and Beyond


Príklady dobrej praxe uzatvárame úspešným Projektom občianskej spoločnosti.

 

Výzva s názvom "Projekty občianskej spoločnosti" podporuje nadnárodné projekty s priamym zapojením občanov. Cieľom výzvy je umožniť občanom aktívne sa spolupodieľať na procese tvorby politík Únie. Projekty podporené v rámci tejto výzvy by mali spočívať v organizovaní diskusií alebo iných činností súvisiacich s prioritami programu a v návrhu riešení, ku ktorým možno dospieť prostredníctvom spolupráce na európskej úrovni.  Do realizácie projektov by mal byť zapojený veľký počet občanov a projekty by sa mali zamerať na položenie základov alebo podporu rozvoja dlhodobých sietí medzi mnohými organizáciami, ktoré sú v danej oblasti aktívne.

 

Projekt organizácie Globsec s názvom EP Elections and Beyond bol podporený z programu Európa pre občanov v rámi opatrenia Projekty občianskej spoločnosti v roku 2018. Projekt reaguje na častú kritiku o tom, že Brusel je príliš vzdialený od občanov Únie a v dôsledku toho je účasť v eurovoľbách veľmi nízka. Projekt sa zameral na príčiny nízkej angažovanosti európskych občanov, a to predovšetkým mladých ľudí. 

 

V rámci implementácie projektu organizácia Globsec oslovuje mladých ľudí, zástupcov mimovládnych neziskových organizácií, médií a tvorcov politík EÚ z rôznych európskych krajín, prostredníctvom diskusií a verejných debát, aby spoločne definovali príčiny nízkej účasti občanov na eurovoľbách. V závere implementácie projektu sa majú výstupy projektu odprezentovať európskym úradníkom.

 

Viac informácií o projekte nájdete TU.

Späť na zoznam

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť