Pozývame vás na Vianočný infoseminár k programu Európa pre občanov


Dátum 12. december 2019 (10:00 - 13:00)
Lokalita: Národné osvetové centrum v Bratislave (zasadačka na 3. poschodí), Nám. SNP 12
Organizátor: Európsky kontaktný bod SlovenskoProgram:

10:00 -10:15 privítanie, predstavenie Európskeho kontaktného bodu
10:15 -11:00 všeobecné informácie o programe (všetky 4 typy výziev: Európska pamäť, Družobné mestá, Siete medzi mestami, Projekty občianskej spoločnosti)
11:00 -11:15 prestávka
11:15 -12:00 financovanie projektov, postup predkladania žiadostí, otázky a odpovede
12:00 -13:00 individuálne konzultácie

Súčasťou seminára je drobné občerstvenie.
Vstup je zdarma.

Späť na zoznam

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť