Otvorené výzvy na podávanie projektov


Agentúra EACEA zverejnila výzvy na podávanie projektov v nasledujúcich opatreniach:

  • Európska pamäť (uzávierka: 4. február)
  • Družobné mestá (uzávierka: 4. február)
  • Siete medzi mestami (3. marec)
  • Projekty občianskej spoločnosti (1. september)

Bližšie informácie k jednotlivým výzvam nájdete:

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať kanceláriu EKB.

Držíme palce pri písaní projektov!

Späť na zoznam

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť