Kompletné výsledky marcovej uzávierky 2017 / 28. jún 2017


Dnes, v utorok, 27. júna 2017, bruselská agentúra EACEA zverejní na svojej web stránke v časti Latest News ďalšie výsledky marcovej uzávierky 2017 pre opatrenia Projekty občianskej spoločnosti a Európska pamäť, čím sú výsledky marcovej uzávierky 2017 pre program Európa pre občanov kompletné.

V opatrení Projekty občianskej spoločnosti, z deviatich slovenských projektov,uspel jeden projekt Univerzity Komenského v Bratislave pod názvom Comprehending & Debating EuroScepticism. Ďalších šesť slovenských organizácií bude vystupovať v role partnerov podporených projektov. Ktoré sú to nájdete tu.

Na podporenom projekte UK v Bratislave bude participovať ďalších sedem partnerov, z Belgicka, Bulharska, Lotyšska, Maďarska, Nemecka, Rakúska a Slovenska.  Jeho hlavnou úlohou je podnecovať diskusiu s občanmi v regiónoch Slovenska o výhodách členstva v EÚ, čím prispeje k zmierňovaniu existujúceho euroskepticizmu a poukáže na potrebu vyjadriť svoj hlas v parlamentných voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2019.

Opatrenie Európska pamäť bude Slovensko reprezentovať v roku 2017 - 2018 organizácia Post Bellum SK s projektom nazvaným "WWII: Memories of Eastern European Nations in Education"(slovensky: 2. svetová vojna: pamäť východoeurópskych národov vo vzdelávacom procese). Partnermi projektu sú organizácie z Bulharska, Rumunska a Českej republiky. Ďalších osem organizácií zo Slovenska bude participovať v role partnera na úspešných zahraničných projektoch. Tie nájdete tu.

Podrobnejšie výsledky opatrení Družobné mestá a Siete medzi mestami nájdete tu.

Úspešným žiadateľom ako i partnerom úspešným projektov gratulujeme.

Celkovo tak bolo na Slovensku podporených v marcovej uzávierke 28 projektov v celkovej hodnote 962 000 EUR, z čoho 25 projektov sú jednorazové podujatia o dĺžke v priemere tri dni a ďalšie 3 projekty sú veľké projekty v priemernej hodnote 125 000 EUR v trvaní viac ako jeden kalendárny rok.

Späť na zoznam

form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť