Partnerská databáza programu Európa pre Občanov /12. jún 2017


Taliansky kontaktný bod pre program Európa pre občanov umožnil celej Európe využívať ich partnerskú databázu, ktorá Vám môže pomôcť nájsť vhodného partnera pre Váš projekt a to podľa voliteľných kritérií ako projektová téma, krajina, programové opatrenie alebo meno konkrétnej organizácie. Databáza možných partnerov pre program Európa pre občanov je v anglickom jazyku.

Späť na zoznam

form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť