VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ K SEPTEMBROVEJ UZÁVIERKE JE OTVORENÁ / 01. jún 2017


Výzvy septembrovej uzávierky pre opatrenia Družobné mestá a Siete medzi mestami sú od 31.5.2017 otvorené.

O grantovú podporu v opatrení Družobné mestá sa môžete uchádzať ak ste:

 mesto/obec alebo nezisková organizácia zastupujúca miestne orgány.

Ak je cieľom vášho projektu aktívne zapájanie občanov do diskusií najmä o prioritách programu a rozvíjať tak možnosti spoločenskej angažovanosti a dobrovoľníctva na úrovni Únie, môžete žiadať o grant až do výšky:

 25 000 EUR (platí v prípade, že sa na podujatí zúčastní minimálne 175 zahraničných účastníkov).

Spoločne s minimálne:

 dvomi obcami z oprávnených krajín, z ktorých aspoň jedna je členským štátom EÚ.

Obdobie oprávnenosti vášho projektu:

 projekt musí začať medzi 1. januárom 2018 a 30. septembrom 2018. Maximálna dĺžka stretnutia družobných miest je 21 dní.

O grantovú podporu v opatrení Siete medzi mestami sa môžete uchádzať ak ste:

 mesto/obec, miestny regionálny orgán, federácia či združenie miestnych orgánov alebo nezisková organizácia zastupujúca miestne orgány

a máte:

už existujúce stabilné partenrstvá, jasný zámer, ktorý zrealizujete, organizácie reprezentujúce mesto, expertov, aktívnu a zodpovednu účasť všetkých partnerov od začiatku projektu, tak  môžete žiadať o grant až do výšky:

 150 000 EUR.

Spoločne s minimálne:

 štyrmi obcami (partnermi) z oprávnených krajín, z ktorých aspoň jedna je členským štátom EÚ.

Obdobie oprávnenosti vášho projektu:

• projekt musí začať medzi 1. januárom 2018 až 30. júnom 2018. Maximálna dĺžka trvania projektu je 24 mesiacov.

 

Viac na:

https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/strands/democratic-engagement-and-civic-participation_en

alebo v našej programovej príručke v slovenskom jazyku.

Späť na zoznam

form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť