Strednodobé hodnotenie programu Európa pre občanov


Hodnotenie programu Európa pre občanov v polovici programového obdobia 2014 - 2020 je už zverejnené.

Súbor na stiahnutie vo formáte pdf nájdete tu.

Späť na zoznam

form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť