Vydali sme brožúru Európa pre občanov: Prevádzkové granty / The Brochure on Operating Grants Has Been Published


Národné osvetové centrum, ktorého súčasťou je aj Európsky kontaktný bod, vydalo brožúru Európa pre občanov: Prevádzkové granty. Brožúra je určená najmä pre potenciálnych žiadateľov o prevádzkový grant, ale aj pre tých, ktorých zaujíma problematika občianskej spoločnosti. Brožúra vyšla v slovenskom jazyku ako aj v angličtine. Obsahuje rozhovory so štyrmi prijímateľmi prevádzkových grantov z Českej republiky, Holandska, Slovenska a Španielska. Dozviete sa z nej, nielen čím zaujať hodnotiteľov ale aj kam posunul tento typ grantu jednotlivé organizácie a európsku spoločnost.

National Centre for Culture and Further Education in Slovakia, currently, has published the brochure Europe for Citizens: Operating Grants. The publication brings to its readers interviews with four beneficiaries of operating grants from Europe for Citicens programme. It is an inspirational reading mostly for those who intend to apply for such a grant.

Späť na zoznam

form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť