Výsledky marcovej uzávierky pre opatrenia DRUŽOBNÉ MESTÁ a SIETE MEDZI MESTAMI /15. jún 2017


Agentúra EACEA dnes uverejnila výsledky marcovej uzávierky pre opatrenia Družobné mestá a Siete medzi mestami.

Za Družobné mestá bolo zo Slovenska podporených 25 projektov a za Siete medzi mestami 1 projekt. Všetkým úspešným grantistom k výsledkom gratulujeme.

Všetci žiadatelia, aj tí neúspešní, budú agentúrou EACEA informovaní o výsledkoch hodnotenia detailnejšie a to písomne e-mailom nasledovne:

  • oficiálna správa o výsledku hodnotenia Vám bude doručená do konca júna 2017,
  • rozhodnutie o grante bude úspešným žiadateľom posielané v priebehu júna 2017, čiže už v týchto dňoch,
  • prvé schválené projekty budú realizované od júla 2017.

Ostatné výsledky marcovej uzávierky týkajúce sa opatrení Projekty občianskej spoločnosti a Európska pamäť budú zverejnené neskôr. Najneskôr však 30. 6. 2017.

Viac informácií sa môžete dočítať na web stránke agentúry EACEA.

Späť na zoznam

form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť