Výzva na prevádzkové granty Európa pre občanov je otvorená / 30. august 2017


Uzávierka je streda, 18.10.2017 do 12hod SEČ. Viac informácií nájdete v Oficiálnom vestníku EÚ.

 

Príručku pre žiadateľov nájdete v anglickom jazyku tu. Jazykové mutácie v nemeckom a francúzskom jazyku ako i ďalšie informácie o výzve nájdete na webstránke agentúry EACEA.

Späť na zoznam

form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť