Formulár na vyhľadávanie zahraničného partnera je potrebné vyplniť na základe medzinárodnej dohody v anglickom jazyku. Vyplnený formulár sa po kliknutí na tlačítko SEND (na konci formulára) odosiela do kancelárie EKB Slovensko, ktorá ho následne prepošle do vyše tridsiatich krajín Európy s oficiálne zriadeným kontaktným miestom pre program.

Európsky kontaktný bod Slovensko

Identification of the applicant


Description of the project 
form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť