Harmonogram a rozpočet


 

Na predkladanie žiadostí a na časové rozpätie začatia už schválených projektov platia tieto termíny:

   

Rozpočet programu 

Pre program bol na obdobie rokov 2014-2020 pridelený rozpočet vo výške 187 718 000 €.

Rozdelenie rozpočtu medzi jednotlivé akcie na obdobie 2014 - 2020:

Akcia 1

Európska spoločná pamäť: najmenej 20 %

Akcia 2

Podpora demokracie a občianska participácia: približne 60 %

Horizontálna akcia

HORIZONTÁLNA AKCIA: Valorizácia: približne 10 %

Riadenie programu: približne 10%


form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť