Európsky kontaktný bod

 

Mgr. Linda Vavricová
linda.vavricova@nocka.sk
+421 2 2047 1291

Dott.ssa Lucia Kupcová
lucia.kupcova@nocka.sk
+421 2 2047 1290

 

Národné osvetové centrum
Námestie SNP 12
812 34 Bratislava

europapreobcanov@nocka.sk
+421 (2) 204 71 290, -291

 

Otváracie hodiny:

Pondelok - Piatok:  8:30 - 16:30

 

Zahraničné kontaktné body pre program Európa pre občanov: 

 

V každej krajine zúčastnenej na programe Európa pre občanov existuje kontaktné miesto informujúce o možnostiach podpory.

Kontaktné miesta programu v zahraničí

 

Výkonna agentúra EACEA

Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA) zriadená rozhodnutím Európskej komisie 2013/776/EÚ z 18. decembra 2013 je zodpovedná za realizáciu grantov programu. Agentúra EACEA je poverená riadením celého životného cyklu týchto projektov vrátane prípravy  výziev na predkladanie návrhov, výberu projektov a podpisovania rozhodnutí o grantoch/dohôd o grantoch, finančného riadenia, monitorovania projektov, komunikácie s príjemcami a kontrol na mieste. 

 

EACEA - Unit B3 Europe For Citizens

European Commission 
EACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
Avenue du Bourget, 1 (SPA2 3/85)
B-1049 Brussels

 

E-mailové adresy:

Európska pamäť:

EACEA-B3-REMEMBRANCE@ec.europa.eu

Družobné mestá, Siete medzi mestami:

EACEA-B3-TT-NT@ec.europa.eu

Projekty občianskej spoločnosti:

EACEA-B3-CIVILSOCIETY@ec.europa.eu

Prevádzkové granty:

EACEA-B3-OPERATINGGRANTS@ec.europa.eu

 

Technická podpora:

email:       EACEA-HELPDESK@EC.EUROPA.EU

tel. číslo:   +32 229 90705

Funguje v pondelok až štvrtok od 08:30h do 17:30h a v piatok od 08:30h do 17:00h (okrem belgických štátnych sviatkov).

Všetky kontakty nájdete aj na webe agentúry EACEA. 

form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť