Projekt Globsecu EUact je úspešne ukončený

Záverečným podujatím v Bruseli dňa 26. novembra 2019 sa dovŕšila úspešná realizácia projektu EUact-European Parliament Elections and Beyond (Voľby do EP: aktívna participácia občanov na všetkých úrovniach).

EKB navštevuje prebiehajúce projekty (Európska pamäť)

Kancelária EKB sa 4. októbra 2019 zúčastnila na tlačovej konferencii, na ktorej organizácia Post Bellum SK okrem iného predstavila aj aktivity, ktoré realizuje v rámci projektu 30 Years After the Fall of the Iron Curtain (30 rokov po páde železnej…

1/6
Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť