Príklad dobrej praxe: Trstená 2018 - Budúcnosť pre Európu

S blížiacou sa Septembrovou uzávierkou vám prinášame ukážku dobre praxe pre opatrenie Družobné mestá. Projekty Družobných miest spájajú partnerské mestá a obce. V rámci týchto projektov sa môžu realizovať krátkodobé podujatia/stretnutia občanov z…

1/6
Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť