Projekt Globsecu EUact je úspešne ukončený

Záverečným podujatím v Bruseli koncom roka 2019 sa dovŕšila úspešná realizácia projektu EUact-European Parliament Elections and Beyond (Voľby do EP: aktívna participácia občanov na všetkých úrovniach).

1/7
Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť