20.02. - 20.02. Podujatie

Informačný seminár v Banskej Bystrici

Stredoslovenské osvetové stredisko (komorná sála), Dolná 35

Pozývame vás na informačný seminár k programu Európa pre občanov do Banskej Bystrice.

1/1
Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť