Postup predkladania žiadostí


 

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

1.Vytvorte si svoj účet na stánke EU Login: https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi

 • Vyplňte údaje
 • Potvrďte registračný email

2. Zaregistrujte Vašu organizáciu v portáli Funding & tender opportunities: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register

 • Kliknite na Register organisation
 • Vyplňte údaje
 • Bude Vám vygenerovaný 9-miestny PIC kód (Participation Identification Code)

3. Vytvorte si žiadosť. Ostaňte prihlásený na portáloch a otvorte stránku so žiadosťami:

 • Na stránke EACEA sú dostupné online formuláre pre jednotlivé projekty: https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/
 • Pokiaľ chcete žiadať o financovanie, kliknite na Create new application for funding
 • Zvoľte program vrámci ktorého chcete žiadať (Europe for citizens), zvoľte špecifické
  opatrenie (Democratic Remembrance/Network of Towns/Town Twinning) a uzávierku
 • Zvoľte reč
 • Zadajte PIC kód
 • Pridajte partnerské organizácie
 • Vytvorte si prihlasovací formulár (eForm)
 • Uložte formulár/eForm do svojho PC
 • Vyplňte formulár a zmeny pravidelne ukladajte
 • Formulár môžete voľne dopĺňať, posielať mailom, a prenášať na USB
 • Nezabudnite vyplniť povinnú prílohu/Annex k formuláru. Povinnou prílohou je declaration on honour.

4. Odošlite žiadosť

 • Keď bude Vaša žiadosť úplne vyplnená, uistite sa, že ste pripojený k internetu. Kliknite na Valid form označenie, ktoré je na každej strane formulára. Žiadosť sa automaticky odošle. Tento krok vyžaduje internetové pripojenie.
 • Po odoslaní obdržíte potvrdzovací email a bude Vám pridelené číslo/reference number. V prípade, že potvrdenie neobdržíte, kontaktujte helpdesk: 

  Technická podpora:

  email:       EACEA-HELPDESK@EC.EUROPA.EU

  tel. číslo:   +32 229 90705

 • Neposielajte žiadosť emailom alebo poštou.

V elektronickom formulári je potrebné vyplniť všetky polia údajov. Okrem toho musíte vyplniť a priložiť k elektronickému formuláru dokument, ktorý sa považuje za neoddeliteľnú súčasť žiadosti:

• pre všetky oblasti/opatrenia: čestné vyhlásenie.

POZOR! Úspešne podaná žiadosť MUSÍ obsahovať podacie číslo, ktoré sa pri podaní automaticky zaznamená. NEPOSIELAJTE agentúre EACEA POŠTOU KÓPIU elektronického formulára ani priložených dokumentov.

Viac informácií o postupe podávania nájdete v Programovej príručke.

form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť