07.06. - 07.06. Podujatie

Košice: Granty pre samosprávu

Aula Technickej Univerzity, Letná 9, poslucháreň P27

Dňa 7. júna 2019 sa v aule Technickej univerzity v Košiciach konalo podujatie Granty pre samosprávu. Na podujatí boli predstavené rôzne európske finančné mechanizmy, aktuálne výzvy a nechýbali ani príklady úspešných projektov z praxe. Podujatie v…

06.06. - 06.06. Podujatie

EKB v Prešove

Prešovská univerzita v Prešove, číslo miestnosti: 77

Dňa 6.júna uskutočnila kancelária Európskeho kontaktného bodu v spolupráci s Europe Direct Prešov ďalší informačný seminár. Infoseminár sa konal v priestoroch Prešovskej univerzity v čase od 10:00 do 13:00.

21.05. - 21.05. Podujatie

EKB v Senici

Informačná kancelária Europe Direct Senica (Štefánikova 14, 905 25 Senica)

Dňa 21. mája sa v Senici uskutočnil infoseminár k programu Európa pre občanov.

1/5
Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť