20.02. - 20.02. Podujatie

Informačný seminár v Banskej Bystrici

Stredoslovenské osvetové stredisko (komorná sála), Dolná 35

20.februára 2020 sa v priestoroch Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici uskutočnil infoseminár k programu Európa pre občanov.

12.12. - 12.12. Podujatie

Vianočný infoseminár k programu Európa pre občanov

Národné osvetové centrum v Bratislave (zasadačka na 3. poschodí), Nám. SNP 12

Dňa 12.12.2019 sa priestoroch Národného osvetového centra v Bratislave uskutočnil Vianočný infoseminár k programu Európa pre občanov.

06.11. - 06.11. Podujatie

Novembrový infoseminár v Žiline

Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity, Vysokoškolákov 24

Dňa 6.11.2019 sa uskutočnil infoseminár k programu Európa pre občanov v Žiline.

1/6
Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť