06.06. - 06.06. Podujatie

EKB v Prešove

Prešovská univerzita v Prešove, číslo miestnosti: 77

Dňa 6.júna uskutočnila kancelária Európskeho kontaktného bodu v spolupráci s Europe Direct Prešov ďalší informačný seminár. Infoseminár sa konal v priestoroch Prešovskej univerzity v čase od 10:00 do 13:00.

21.05. - 21.05. Podujatie

EKB v Senici

Informačná kancelária Europe Direct Senica (Štefánikova 14, 905 25 Senica)

Dňa 21. mája sa v Senici uskutočnil infoseminár k programu Európa pre občanov.

14.05. - 14.05. Podujatie

EKB v Trenčíne

Informačná kancelária Europe Direct Trenčín (úrad TSK, k dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín)

Dňa 14. mája navštívila kancelária EKB informačnú kanceláriu Europe Direct v Trenčíne.

27.03. - 27.03. Podujatie

Infoseminár v Nitre (27.3. 2019)

Agroinštitút v Nitre

Dňa 27. marca uskutočnila kancelária Európskeho kontaktného bodu v spolupráci s Europe Direct Nitra prvý tohtoročný infoseminár v regióne. Infoseminár sa konal v priestoroch Agroinštitútu v Nitre v čase od 13:00 do 16:00.

1/3
Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť