Prehľad 2007


 

V roku 2007 bolo v rámci programu Európa pre občanov podporených spolu 5 projektov slovenských žiadateľov v celkovej výške 41 236 EUR.

Prehľad podporených projektov:

Akcia 1, Opatrenie 1.1 (iba obce, ktoré získali grant na organizáciu stretnutia)

Číslo projektu

Žiadateľ/obec

Grant  (€)

07/1571

Vlčany

4 582,8

07/1571

Sobrance

6 797,82

07/1626

Diakovce

4 773,75

07 2 094

Bojnice

13 558,48

 

SPOLU

29 712, 8

Akcia 1, Opatrenie 1.2

Číslo projektu

Žiadateľ/obec

Grant  (€)

07/0035

Košice

11 523,36

form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť