Prehľad 2008


 

V roku 2008 bolo v rámci programu Európa pre občanov podporených spolu 16 projektov slovenských žiadateľov v celkovej výške 153 226 EUR.

Prehľad podporených projektov:

Akcia 1, Opatrenie 1.1

Číslo projektu

Žiadateľ/obec

Grant  (€)

08/1042

Trstená

8 093,01

08/1119

Pruské

13 154,5

08/0880

Strážske

9 063,2

08/1194

Rudno nad Hronom

5 636,8

08/1229

Stará Ľubovňa

8 864,7

08/1280

Sabinov

19 990,29

08/1338

Komárno

3 209,8

08/1382

Beluša

2 425,06

08/1440

Kremnica

20 000

08/1626

Šamorín

4 426,2

08 2 397

Kalonda

18 195,06

08 2 353

Stupava

7 778,61

08 2 298

Brezno

6 766,92

08 2 372

Jaslovské Bohunice

11 360,5

 

SPOLU

138 964,65

Akcia 1, Opatrenie 1.2

Číslo projektu

Žiadateľ

Mesto

Grant  (€)

08/0035

Mesto Prešov

Prešov

8 363,4

08/0042

Mesto Spišská Nová Ves

Spišská Nová Ves

5 897,55

 

 

SPOLU

14 260,95

form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť