Prehľad 2009


 

V roku 2009 bolo v rámci programu Európa pre občanov podporených spolu 16 projektov slovenských žiadateľov v celkovej výške 178 238 EUR.

Prehľad podporených projektov:

Akcia 1, Opatrenie 1.1

Číslo projektu

Žiadateľ/obec

Grant  (€)

155898

Horné Srnie

11 333,71

156091

Sereď

4 038,4

156217

Sabinov

21 704,16

157128

Veľké Kosihy

8 713,8

157148

Tvrdošovce

13 968,32

157223

Slovenské Ďarmoty

12 925,81

157243

Neded

9 397,08

157276

Žilina

9 661,15

157741

Balog nad Ipľom

13 542,65

162683

Veľká Camolija

10 047,32

162697

Martin

6 131,23

162738

Brezno

8 224,94

162788

Čeláre

6 531,66

162797

Vlčany

8 918,73

162838

Zuberec

8 161,18

 

SPOLU

153 300,14

Akcia 2, Opatrenie 3

 

 

 

 

 

Číslo projektu

Žiadateľ

Mesto

Názov projektu

Grant  (€)

156511

Projekt Fórum

Bratislava

Stredoeurópske fórum 2009

24 937,6

form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť