Prehľad 2010


 

V roku 2010 bolo v rámci programu Európa pre občanov podporených spolu 35 projektov slovenských žiadateľov v celkovej výške 982 741 EUR.

Prehľad podporených projektov:

Akcia 1, Opatrenie 1.1

Číslo projektu

Žiadateľ/obec

Grant  (€)

169473

Hnúšťa

16 310,21

507177

Ilava

10 932,93

507366

Kiarov

21 972

507367

Kalonda

21 107

507370

Král'

21 996

509417

Žihárec

11 327,12

509094

Zemné

9 243,99

508867

Dolinka

19 932,92

508901

Košariská

6 139,92

509067

Koláre - Kóvár

19 940,82

508958

Veľké Kosihy

8 713,8

509438

Kraľová nad Váhom

12 376,35

509252

Bratislava

8 796,6

512510

Topoľčany

9 019,8

512711

Štós

2 1765

512725

Horná Kráľová

7 158,6

512846

Balog nad Ipľom

1 4637

512895

Vlčany

8 918,73

512915

Košice

9 816,9

513031

Vrbovka

21 448,2

513038

Tornaľa

20 982

13053

Trstená

20 000

513 063

Tomášikov

11 212,8

513122

Čiližská Radvaň

11 358,12

513144

Dvory nad Žitavou

11 978,64

513145

Tvrdošovce

13 434,24

513149

Žihárec

11 327,12

513169

Nova Vieska

14 730,5

513231

Diakovce

10 927,98

 

SPOLU

407 505,29

Akcia 1, Opatrenie 1.2

Číslo projektu

Žiadateľ

Mesto/obec

Názov projektu

Grant  (€)

509577

Obec Vinica

Vinica

 

149 833,2


513052

Obec Kiarov

Kiarov

Ipoly-mente es europai partnerei a partnersegert - Kiarov 2011-2013

149 373


513308


o.z. Pro Kalondiensis

Kalonda

Nyugat Europa Kelet Europaert az EU-ban

149 421

 

 

 

SPOLU

448 627,2

Akcia 1, Opatrenie 2.2

Číslo projektu

Žiadateľ

Mesto

Názov projektu

Grant  (€)

51290

Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava

Slovensko- česká podpora národných združení miest a obcí k družobným partnerstvám miest

80 000

Akcia 4

Číslo projektu

Žiadateľ

Mesto

Názov projektu

Grant  (€)

511923

Ústav pamäti národa

Bratislava

Svedectvá z doby útlaku

21 739,42

512238

Csemadok - Mad'arský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku

Bratislava

Nikdy viac

24 868,65

 

 

 

SPOLU

46 608,07

form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť