Prehľad 2011


 

V roku 2011 bolo v rámci programu Európa pre občanov podporených spolu 34 projektov slovenských žiadateľov v celkovej výške 767 225 EUR.

Prehľad podporených projektov:

Akcia 1, Opatrenie 1.1

Číslo projektu

Žiadateľ/obec

Grant  (€)

515064

Glabušovce

25 000

515099

Patince

25 000

515201

Nesvady

25 000

515322

Jelšava

21 000

515342

Malá Mača

17 000

515515

Slovenské Ďarmoty

25 000

515605

Balog nad Ipľom

19 000

515708

Neded

25 000

515805

Imeľ

21 000

515897

Tvarožná

7 000

515925

Mojmírovce

11 000

516071

Mýtne Ludany

19 000

516286

Sabinov

25 000

520702

Brezno

25 000

521175

Vlčany

21 000

520696

Čebovce

25 000

520717

Cífer

11 000

520821

Dolinka/Inám

2 500

521168

Trenčianske Teplice

5 000

520400

Nenince

25 000

521574

Žihárec

25 000

521613

Kráľová nad Váhom

17 000

521980

Kolíňany

15 000

522034

Mýto pod Ďumbierom

15 000

522056

Svodín

21 000

522070

Veľké Úľany

23 000

522111

Bodža

15 000

522112

Strekov

25 000

 

SPOLU

535 500

Akcia 1, Opatrenie 1.2

Číslo projektu

Žiadateľ

Mesto

Názov projektu

Grant  (€)

522227

Spoločnosť pre ochranu spotrebiteľa

Poprad

Európska sieť miest priateľských k občanom

42 158,2

Akcia 2, Opatrenie 1+2

Číslo projektu

Žiadateľ

Mesto

Názov projektu

Grant  (€)

514043

Central and Eastern Europe Citizens  Network

Banská Bystrica

Operačný grant

100 000

Akcia 2, Opatrenie 3

Číslo projektu

Žiadateľ

Mesto

Názov projektu

Grant  (€)

 

517329

Vidiecka asociácia mládeže

Stará Ľubovňa

Posilnenie dobrovoľníctva

22 172,66

Akcia 4

Číslo projektu

Žiadateľ

Mesto

Názov projektu

Grant  (€)

520624

Človek v ohrození

Bratislava

Zabudnuté príbehy

10 750

520577

Ústav pamäti národa

Bratislava

Sila svedectva

34 820

520790

Mesto Piešťany

Piešťany

Spomienky v nás

21 823,65

 

 

 

SPOLU

67 393,65

form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť