Prehľad 2012


 

V roku 2012 bolo v rámci programu Európa pre občanov podporených spolu 45 projektov slovenských žiadateľov v celkovej výške 1 063 486 EUR. Z toho 42 projektov prešlo v rámci Akcie 1, Opatrenia 1.1.

Úspešné vs. neúspešné projekty:

Prehľad podporených projektov:

Akcia 1, Opatrenie 1.1

Číslo projektu

Žiadateľ/obec

Grant  (€)

528851

Tekovské Lužany - Nagysalló

13 000

528965

Nové Zámky

25 000

528440

Veľké Ludince

11 000

528393

Balog nad Ipľom

25 000

529304

Imeľ

25 000

530025

Šaľa

13 000

528401

Brezová pod Bradlom

19 000

528905

Horné Srnie

13 000

533585

Ladice

13 000

533465

Veľká Ida

25 000

533909

Cséfalvay

17 000

532942

Lučenec

23 000

532881

Tešedíkovo

21 000

533777

Komárno

25 000

533003

Brezno

25 000

533562

Vlčany

21 000

533645

Kyrth

15 000

533018

Nová Vieska

19 000

533669

Horné Saliby

23 000

533169

Veľké Kosihy

21 000

534492

Mýtne Ludany

25 000

534681

Pleš (Pilis)

25 000

535541

Opatovská Nová Ves  (Apátujfalu)

25 000

535449

Veľké Dravce

25 000

535373

Jelšava

23 000

534917

Bojnice

25 000

535445

Kalinkovo

21 000

535318

Svodín

21 000

535642

Inám/Dolinka

25 000

535619

Veľký Kýr

23 000

534783

Štitáre

21 000

535069

Farná

13 000

534946

Hrušov

25 000

535203

Búč

21 000

534575

Dlhá nad Váhom

21 000

534469

Združenie miest a obcí galantsko-šalianskeho regiónu

23 000

535757

Füleksávoly/Šávoľ

25 000

535198

Žirany

17 000

534586

Svätý Jur

9 000

534579

Žihárec

25 000

535647

Váhovce

9 000

534704

Tomášov

19 000

SPOLU

858 000

Akcia 2, Opatrenie 3

Číslo projektu

Žiadateľ

Mesto

Názov projektu

Grant  (€)

529856

Projekt Fórum

Bratislava

Stredoeurópske fórum 2012

119 510

Akcia 4

Číslo projektu

Žiadateľ

Mesto

Názov projektu

Grant  (€)

532952

Ústav pamäti národa

Bratislava

Hľadanie pravdy

60 976

533922

Dokumentačné stredisko holokaustu

Bratislava

Po stopách Gisi Fleischmann

25 000

SPOLU

85 976

form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť