Prehľad 2013


 

V roku 2013 bolo v rámci programu Európa pre občanov podporených spolu 44 projektov slovenských žiadateľov v celkovej výške 1 190 500 eur. Z toho 38 projektov prešlo v rámci Akcie 1, Opatrenia 1.1.

 

Prehľad podporených projektov:

Akcia1, Opatrenie 1.1 Stretnutia občanov v rámci družobných partnerstiev miest

Februárové grantové kolo bolo pre Slovensko mimoriadne úspešné, nakoľko sme ako krajina skončila na treťom mieste z 27 a to do množstva financií, ktoré na Slovensko vďaka Opatreniu 1.1 prídu. Celkovo bolo podporených 16 slovenských žiadateľov - kompletné výsledky nájdete tu. V júnovom grantovom kole bolo v rámci danej Akcie podporených spolu 74 projektov, z toho sedem slovenských - kompletné výsledky nájdete tu. V septembrovom grantovom kole podporu získalo 15 slovenských projektov z celkového počtu 133 úspešných projektov - kompletné výsledky nájdete tu.

Číslo projektu Žiadateľ/obec Grant  (€) Pozn.
538327 Kráľová nad Váhom 17 000 1.kolo
538405 Veľké Ludince 25 000 1.kolo
538607 Moča 21 000 1.kolo
539900 Vrbové 17 000 1.kolo
540643 Veľké Kapušany 21 000 1.kolo
540816 Sikenička 25 000 1.kolo
540901 OZ MILVUS 23 000 1.kolo
541116 Želiezovce 25 000 1.kolo
541242 Imel 25 000 1.kolo
541306 Nitrianske Hrnčiarovce 19 000 1.kolo
541370 Sládkovičovo 17 000 1.kolo
541431 Zlatná na Ostrove 25 000 1.kolo
541480 Cirkevný zbor KOMOČA 13 000 1.kolo
541596 Nenince 25 000 1.kolo
541637 Veľká Mača 19 000 1.kolo
541921 Regionálna rozvojová agentúra Komárno 25 000 1.kolo
547310 OZ Scholaris 25 000 2. kolo
547368 Jelenec 23 000 2. kolo
547556 ŠKB CEDENT Vranov, n. o. 15 000 2. kolo
546369 Malé Dorníky 23 000 2. kolo
546986 Bušince 25 000 2. kolo
547300 Bziny 21 000 2. kolo
547353 Sveržov 5 000 2. kolo
549199 Želiezovce 25 000 3. kolo
549223 Farná 13 000 3. kolo
549429 Kolíňany 17 000 3. kolo
549501 Sečianky 25 000 3. kolo
549194 Čeláre 25 000 3. kolo
548924 Veľké Ludince 25 000 3. kolo
549415 Mýtne Ludany 25 000 3. kolo
549204 Nesvady 25 000 3. kolo
549532 Kostolné Kračany 21 000 3. kolo
549575 Polgári 25 000 3. kolo
549102 Dunajský Klatov 19 000 3. kolo
548818 Tvrdošovce 25 000 3. kolo
549559 Gbelce 25 000 3. kolo
549608 Cséfalvay 23 000 3. kolo
549759 Peder 13 000 3. kolo
SPOLU 810 000

Akcia 1, Opatrenie 1.2 Siete medzi partnerskými mestami

Medzi 23 podporenými projektmi z februárového grantového kola sa nachádzajú aj 2 slovenské. Kompletné výsledky nájdete tu. V septembrovom grantovom kole bolo v rámci tejto akcie podporených spolu 18 projektov, z toho aj 2 slovenské. Kompletné výsledky nájdete tu.

Číslo projektu Žiadateľ Názov projektu Grant  (€)
541869 Komunitná Nadácia Bardejov Od aktívneho občianstva k euroobčianstvu 59 000
541789 Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť Mesto pre občanov, občania pre mesto 74 000
549533 Vidiecka asociácia mládeže YES 58 000
548859 Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy v SR Aktívny občan v modernej európskej samospráve 67 000
SPOLU 258 000

Akcia 2, Opatrenie 2.3 Podpora projektov občianskej spoločnosti

Medzi 26 podporenými projektmi z februárového grantového kola sa nachádza aj 1 slovenský. Kompletné výsledky nájdete tu.

Číslo projektu Žiadateľ Názov projektu Grant  (€)
540312 Nadácia Pontis Podpora zodpovedného občianstva 30 500

Akcia 4 Aktívna európska pamiatka

Medzi 31 podporenými projektmi z júnového grantového kola sa nachádza aj 1 slovenský. Kompletné výsledky nájdete tu .

Číslo projektu Žiadateľ Názov projektu Grant  (€)
547035 Múzeum SNP Haviva- Návrat k európskej pamiatke 92 000

form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť