Prehľad 2014


 

Spolu bolo podporených 47 projektov slovenských žiadateľov v celkovej výške 1 329 000 eur. 

Prehľad podporených projektov (podľa jednotlivých výziev):

Európska pamäť: 

Medzi 33 podporenými projektmi bol podporený 1 slovenský projekt. Kompletné výsledky nájdete tu.

Číslo projektu Žiadateľ Názov projektu Grant  (€) Pozn.
555567 Post Bellum SK Minulosť v súčasnosti 60 000

uzávierka

4. júna 2014

Družobné mestá: 

Medzi 188 podporenými projektmi bolo podporených 43 slovenských projektov. Kompletné výsledky nájdete tu.

Číslo projektu Žiadateľ Názov projektu Grant  (€) Pozn.
555989 Prudentia, n.o. Mladý rozvážny občan 25 000 uzávierka  4. júna 2014
555332 Mesto Rajecké Teplice Dni Európskeho priateľstva v Rajeckých Tepliciach 20 000 uzávierka  4. júna 2014
555603 Obec Veľké Ripňany Budúcnosť EU je aj v našich rukách - Veľké Ripňany
2014
22 000 uzávierka  4. júna 2014
555083 Obec Svodín Naše "ÁNO" spoločnej Európe 25 000 uzávierka  4. júna 2014
555433 Obec Mad Közös részvétel egy közös Európáért 25 000 uzávierka  4. júna 2014
555236 Obec Farna Európa je miesto, kam patríme - Farna 2015 25 000 uzávierka  4. júna 2014
555741 Obec Nitrianske Hrnčiarovce Objav Európu 2.0 14 500 uzávierka  4. júna 2014
555037 Obec Maláš Maláš 2014 - Volíme Európu! 12 000 uzávierka  4. júna 2014
555144 Obec Tvrdošovce Dni Sv. Štefana v Tvrdošovciach - s euro-optimizmom k prosperujúcej EÚ 25 000 uzávierka  4. júna 2014
555667 Obec Virt Zjednotení v rôznorodosti 25 000 uzávierka  4. júna 2014
555540 Obec Kalinkovo Europäische Tage Kalinkovo - Wir suchen die Zukunft
Europas
22 000 uzávierka  4. júna 2014
555520 Obec Radzovce Otthon vagyunk Európában 25 000 uzávierka  4. júna 2014
556011 Obec Čata Počúvame sa, pomáhame si, stretávame sa - "Sme
predsa Európania"
18 000 uzávierka  4. júna 2014
555270 Obec Jelka XI. Dni Jelky 24 000 uzávierka  4. júna 2014
555457 Obec Veľká Mača Tag Die Europäische Union, Tag des Sports -
Freundschaft Tage
10 000 uzávierka  4. júna 2014
555503 Nadácia Cséfalvay Tradičné stredoeurópske priateľstvo 24 000 uzávierka  4. júna 2014
555528 Obec Dvory nad Žitavou Európsky víkend 14 500 uzávierka  4. júna 2014
555468 Ecclesia Dni európskeho občianstva v duchu histórie, dobrovoľníctva a tradícií 24 000 uzávierka  4. júna 2014
555477 Obec Veľké Kosihy Die Kultur hält Europa zusammen 14 500 uzávierka  4. júna 2014
555522 Obec Balog nad Ipľom 10 éve együtt 25 000 uzávierka  4. júna 2014
555604 Obec Bziny Partnerská spolupráca - nástroj aktívneho občianstva 20 000 uzávierka  4. júna 2014
555686 Obec Modrany Občania EÚ v údolí Sutyu 25 000 uzávierka  4. júna 2014
555456 Obec Zemné BublEU 25 000 uzávierka  4. júna 2014
555532 Obec Imeľ Patríme k sebe - Budúcnosť Európy 25 000 uzávierka  4. júna 2014
555196 Obec Slovenské Ďarmoty Európa jövője: „Minden ami minket összeköt” – határok
nélkül
25 000 uzávierka  4. júna 2014
555334 Obec Hrušov Hontianska paráda - Festival európskej kultúry 2014 25 000 uzávierka  4. júna 2014
555248 Obec Tešedíkovo XIX. Obecné dni v Tešedíkove 24 000 uzávierka  4. júna 2014
555583 Obec Žihárec XX. Dni Žihárca 25 000 uzávierka  4. júna 2014
555593 Obec Dlhá nad Váhom Naspäť na začiatok 20 000 uzávierka  4. júna 2014
555339 Obec Andovce 10 rokov v EÚ 18 000 uzávierka  4. júna 2014
555652 Obec Veľký Grob Srdce partnerstva 16 500 uzávierka  4. júna 2014
555478 Obec Veľké Trakany Spolu v minulosti a súčasnosti pre lepšiu Európu 25 000 uzávierka  4. júna 2014
555542 Obec Koliňany Tešíme sa na Európu 20 000 uzávierka  4. júna 2014
555548 Obec Malá Mača Aktívni občania = budúcnosť Európy 20 000 uzávierka  4. júna 2014
558563 Mesto Modra Connecting to the Future of Europe 25 000 uzávierka 1. seprembra 2014
558433 Obec Selice Lernen wir uns gegenseitig kennen 20 000 uzávierka 1. seprembra 2014
558398 Mesto Trstená Trstená 2015 - dni aktívnych občanov Európskej únie 25 000 uzávierka 1. seprembra 2014
558452 Mesto Martin Great War - Great Book and Author - Great Message 12 000 uzávierka 1. seprembra 2014
558330 Obec Tomášov Days of European Citizenship and our common future 22 000 uzávierka 1. seprembra 2014
558362 OZ Pre Menšinu Európska diskusia o nás 22 000 uzávierka 1. seprembra 2014
558351 ZÁHORÁCKY FÉNIX Days of culture, sport and creativity – perspectives of the European citizenship 25 000 uzávierka 1. seprembra 2014
558365 OBCIANSKE ZDRUZENIE MILVUS Slovak - Roma – Hungarian: Tolerance 2015 25 000 uzávierka 1. seprembra 2014
558588 OZ CHUT ZIT Budúcnosťou Európy sú aktívni občania 20 000 uzávierka 1. seprembra 2014
SPOLU 929 000

Siete medzi mestami: 

Medzi 33 podporenými projektmi boli podporené 2 slovenské projekty. Kompletné výsledky nájdete tu.

Číslo projektu Žiadateľ Názov projektu Grant  (€) Pozn.
555538 Obec Imeľ Spájame sa pre Európu 90 000 uzávierka  4. júna 2014
558116 MESTO MEDZEV How has the enlargement of the European Union in 2004 influenced citizens in small rural communities in Europe? 150 000 uzávierka 1. seprembra 2014

Projekty občianskej spoločnosti: 

Medzi 27 podporenými projektmi nebol podporený žiaden projekt zo Slovenska. Kompletné výsledky nájdete tu. 

Prevádzkové granty: 

Medzi 34 podporenými projektmi, podporu na svoju činnosť získala aj organizácia Projekt Fórum. Kompletné výsledky nájdete tu. 

Číslo projektu Žiadateľ Názov projektu Grant  (€) Pozn.
550594 Projekt Fórum 100 000 uzávierka  20. decembra 2013
form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť