Prehľad 2016


 

Spolu bolo podporených 39 projektov slovenských žiadateľov v celkovej výške 1 093 000 eur.

Prehľad podporených projektov (podľa jednotlivých výziev): 

Európska pamäť: 

Medzi 38 podporenými projektmi nebol poreporený žiaden projekt zo Slovenska. Kompletné výsledky nájdete tu. 

Družobné mestá: 

Medzi 239 podporenými projektmi bolo podporených 37 slovenských projektov. Kompletné výsledky z 1. kola nájdete tu a z 2. kola tu. 

Číslo projektu Žiadateľ Názov projektu Grant  (€) Dátum uzávierky
575743 ÉBEN HAÉZER N. F. Az összefogás ereje – jó példával az erős Európáért! 25 000  uzávierka 1. marca 2016
576630 INSTITÚCIA REGIONÁLNYCH AKTIVÍT NOVOHRADU - REGIONÁLIS AKTIVITÁSOK INTÉZETE NÓGRÁDBAN Európska diskusia o nás 24 000 uzávierka 1. marca 2016
576757 MESTO MODRA Modranské Vinohranie = Destination Europe 25 000 uzávierka 1. marca 2016
576627 MESTO TRSTENA V Európe je sila - Trstená 2016 25 000 uzávierka 1. marca 2016
576543 MUNICIPALITY OF VYDRANY Správny krok k tolerancií 18 000 uzávierka 1. marca 2016
576833 OBCIANSKE ZDRUZENIE PRO MEGERE Touch the Stars 25 000 uzávierka 1. marca 2016
576512 OBEC BATOROVE KOSIHY Our open Europe 25 000 uzávierka 1. marca 2016
576884 OBEC DOLINKA Construction of Common Europe → The future of Europe 25 000 uzávierka 1. marca 2016
576153 OBEC GANOVCE ART Ganovce 25 000 uzávierka 1. marca 2016
576298 OBEC KALINKOVO Európsky zázrak (European miracle) 22 000 uzávierka 1. marca 2016
576366 OBEC KET "Keť  2016 – Solidarity, Tolerance and Cohesion – This is European Union” 16 500 uzávierka 1. marca 2016
575676 OBEC KOLINANY A message to the future 18 000 uzávierka 1. marca 2016
576397 OBEC LIKAVKA Partnership for Europe 25 000 uzávierka 1. marca 2016
576102 OBEC MAD Europe, a tangible experience for all its citizens 25 000 uzávierka 1. marca 2016
577072 OBEC NENINCE Uniós kelet-nyugati összefogás 25 000 uzávierka 1. marca 2016
576780 OBEC NITRIANSKE HRNCIAROVCE Objav Európu 3.0 16 500 uzávierka 1. marca 2016
576430 OBEC NOVÁ DEDINKA VITAJTE VO SVETE POZNÁVANIA KULTÚR 20 000 uzávierka 1. marca 2016
575468 OBEC SLOVENSKE DARMOTY Élhető vidék-fejlődő Európa- mind testvérek vagyunk 25 000 uzávierka 1. marca 2016
576413 OBEC SVODIN “Svodín 2016 – Cooperation of citizens for a closer European Union”, 25 000 uzávierka 1. marca 2016
576646 OBEC VELKE RIPNANY "Future, Peace and Cooperation in Europe - Veľké Ripňany 2016" 25 000 uzávierka 1. marca 2016
576859 OBEC VELKE ULANY Audaces fortuna adiuvat 25 000 uzávierka 1. marca 2016
576866 ZDRUZENIE MIEST A OBCI GALANTSKO-SALIANSKEHO REGIONU Wake Up Europe 25 000 uzávierka 1. marca 2016
582713 SPOLOK ANIMA TÁRSASÁG Act responsibly for the common European future! 25 000 uzávierka 1. septembra 2016
582626 MESTO DUNAJSKÁ STREDA V jednotnej Európe je sila, hodnota a budúcnosť 25 000 uzávierka 1. septembra 2016
582616 OBEC NÝROVCE Naša spoločná Európska únia 25 000 uzávierka 1. septembra 2016
582709 INTEGRACIA SVIETI PRE VSETKY DETI ROVNAKO European Hug / Európske objatie 25 000 uzávierka 1. septembra 2016
582653 OBEC SAVOL II. Testvértelepülési találkozó a beilleszkedést támogató programok jegyében 25 000 uzávierka 1. septembra 2016
582698 STELLA CASTRUM We Trust in the future of the European Union 24 000 uzávierka 1. septembra 2016
582712 V.I.A.C. - INSTITUT PRE PODPORU A ROZVOJ MLADEZE Europe for us, we for Europe 25 000 uzávierka 1. septembra 2016
582139 OBEC SAP Kelet-közép európai települések tapasztalatcseréje az Európai Unióról 20 000 uzávierka 1. septembra 2016
582826 OBCIANSKE ZDRUZENIE MAS PRAMENE Stretneme sa v Európe 25 000 uzávierka 1. septembra 2016
582435 OBEC JUR NAD HRONOM Jur nad Hronom 2017 - together and solidary also in the time of instability. 25 000 uzávierka 1. septembra 2016
582258 ALFA PUBLIC Svet Európy / World of Europe 25 000 uzávierka 1. septembra 2016
582288 OBEC MALAS The European Union Through the Eyes of its Citizens - Maláš 2017 20 000 uzávierka 1. septembra 2016
582643 OBEC FARNA Farná 2017 – Solidarity, Reciprocity, Responsibility 16 500 uzávierka 1. septembra 2016
582445 ZAHORACKY FENIX Perspectives of the European Union - II. International meeting of european citizens 25 000 uzávierka 1. septembra 2016
582331 OBEC KRALOVA PRI SENCI Let´s Bring up Conscious European Citizens! 25 000 uzávierka 1. septembra 2016
SPOLU  865 500

Siete medzi mestami: 

Medzi podporenými projektmi bol podporený 1 slovenský projekt. Kompletné výsledky z 1. kola nájdete tu a z 2. kola tu.

Číslo projektu Žiadateľ Názov projektu Grant  (€) Dátum uzávierky
582354 OBEC IMEL Debate on humanism in Europe 90 000  uzávierka 1. septembra 2016

Projekty občianskej spoločnosti: 

Medzi 23 podporenými projektmi bol podporený 1 slovenský projekt. Kompletné výsledky nájdete tu. 

Číslo projektu Žiadateľ Názov projektu Grant  (€) Pozn.
576162 PDCS, o.z., Partners for Democratic Change Slovakia Network for Non-violence and Dialogue 137 500  uzávierka 1.marca 2016
form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť