Prehľad 2017


 

Spolu bolo podporených 42 projektov slovenských žiadateľov v celkovej výške 1 413 000 eur. 

Prehľad podporených projektov (podľa jednotlivých výziev): 

Európska pamäť: 

Medzi 39 podporenými projektmi bol podporený 1 slovenský projekt. Kompletné výsledky nájdete tu. 

Číslo projektu Žiadateľ Názov projektu Suma  (€) Dátum uzávierky

589165

Post Bellum Sk WWII: Memories of Eastern European Nations in Education 97 500

uzávierka

1. marca 2017

 

Družobné mestá: 

Medzi 248 podporenými projektmi bolo podporených 38 slovenských projektov. Kompletné výsledky z 1. kola nájdete tu a z 2. kola tu.

Číslo projektu Žiadateľ Názov projektu Suma (€) Dátum uzávierky
587961 OBEC GOLIANOVO testvértelepülési találkozó, a toleráns Európai jövőépítés jegyében Golianovon 25 000 uzávierka 1. marca 2017
588909 MESTO VELKY MEDER Rising Stars of the EU 25 000 uzávierka 1. marca 2017
588694 OBEC RATKA Európska diskusia - Budúcnosť Európy 24 000 uzávierka 1. marca 2017
588881 OBEC NITRIANSKE HRNCIAROVCE Discover Europe 4.0 16 500 uzávierka 1. marca 2017
588897 OBEC SPISSKY STIAVNIK Shelter for Citizens, Imigrants and all the People of good will 25 000 uzávierka 1. marca 2017
588901 OBEC VELKY GROB  Partnership Embracement 20 000 uzávierka 1. marca 2017
588824 MIKROREGION 11 PLUS We Are Going To Europe 25 000 uzávierka 1. marca 2017
588856 ARTE NOVA Are you with the EU, Are you with Citizens of different color? 22 000 uzávierka 1. marca 2017
588016 OBEC GLABUSOVCE Ipoly EURO party2017 24 000 uzávierka 1. marca 2017
588313 OBEC ORAVSKY PODZAMOK Aj my tvoríme Európsku úniu 25 000 uzávierka 1. marca 2017
588844 ALFA PUBLIC Europe Meets Its Citizens 25 000 uzávierka 1. marca 2017
589353 OBEC TEKOVSKÉ LUZANY Paralely migrácie obyvateľov v kontexte dopadov vojnových udalosti 16 500 uzávierka 1. marca 2017
587442 OBEC PLES 10 éve a szabad Európában, 5 éve testvérként- Testvértelepülési találkozó Pilisen 18 000 uzávierka 1. marca 2017
586740 OBEC KET New Europe for New Generation – Keť 2017 25 000 uzávierka 1. marca 2017
588571 MESTO SAMORIN We all together again in Europe! Šamorín Citizens and its Friends Discuss the Future and Multicultur of Europe 24 000 uzávierka 1. marca 2017
588683 OBEC VELKE LUDINCE Veľké Ludince 2017 - tábor európskej solidarity a spolupatričnosti 22 000 uzávierka 1. marca 2017
588200 OBCIANSKE ZDRUZENIE MILVUS Jewish, Hungarian and Slovak fates 1938 - 2017 25 000 uzávierka 1. marca 2017
588246 CERNUNNOS Európa a miénk - legyünk büszke, aktív és felelősségteljes polgárai! 25 000 uzávierka 1. marca 2017
588396 OBEC VELKE RIPNANY Veľké Ripňany2017 - We are connecting the EU citizens 25 000 uzávierka 1. marca 2017
588552 OBEC ZEMNE BUBBLEU-2017 25 000 uzávierka 1. marca 2017
588762 OBCIANSKE ZDRUZENIE - JAHODNA PRI DUNAJI One for all, all for one! 25 000 uzávierka 1. marca 2017
588943 SPOLOK VEDY A VZDELÁVANIA, O.Z. Welcome to the World of Learning about the EU 25 000 uzávierka 1. marca 2017
588044 OBECNY URAD SLOVENSKE DARMOTY EGYSÉGBEN AZ ERŐ- EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS-2017 25 000 uzávierka 1. marca 2017
588932 OBEC LÚC NA OSTROVE BECOME VOLUNTEER  at fire brigades or other initiatives for a successful EUROPE 25 000 uzávierka 1. marca 2017
588776 AKTIVITY PRO Captain Europe 25 000 uzávierka 1. marca 2017
595037 V.I.A.C. - INSTITUT PRE PODPORU A ROZVOJ MLADEZE Community without borders 25 000 uzávierka 1. sept. 2017
595199 OBEC SECIANKY Többnyelvűség, mint uniós érték - II. Testvértlelpülési találkozó Ipolyszécsénkén 25 000 uzávierka 1. sept. 2017
595047 GASTRUM O.Z. Európska diskusia - Budúcnosť Európy 25 000 uzávierka 1. sept. 2017
594806 OBEC CIERNA VODA EU FUTURE IS AS WE SHAPE IT - Cierna Voda International Meeting  to discuss future of Europe 25 000 uzávierka 1. sept. 2017
595263 RATIO EDUCATIONIS Objectivity+creativity=successful Europe – Don’t let yourself be manipulated! 25 000 uzávierka 1. sept. 2017
594964 OBEC NYROVCE Chceme byť súčasťou našej EÚ 18 000 uzávierka 1. sept. 2017
595058 OBEC VEL'KE DRAVCE Stretnutie Dravčanov Karpatskej kotliny - za spoločnú Európu 25 000 uzávierka 1. sept. 2017
594757 OBEC MALAS Stronger and More Unified Union – Maláš 2018 20 000 uzávierka 1. sept. 2017
595125 OBEC IMEL Do not make the same mistake! 25 000 uzávierka 1. sept. 2017
595014 MESTO BÁNOVCE NAD BEBRAVOU My home location: the European Union 25 000 uzávierka 1. sept. 2017
594718 MESTO LEVICE Together we are EU 25 000 uzávierka 1. sept. 2017
594758 OBEC PLÁSTOVCE Plášťovce 2018 - the place of european solidarity and companionship. 18 000 uzávierka 1. sept. 2017
594763 OBEC JUR NAD HRONOM We care about future of the EU 25 000 uzávierka 1. sept. 2017
SPOLU  893 000

Siete medzi mestami: 

Medzi 32 podporenými projektmi boli podporené 2 slovenské projekty. Kompletné výsledky z 1. kola nájdete tu a z 2. kola tu. 

Číslo projektu Žiadateľ Názov projektu Suma Dátum uzávierky
582354 MESTO FILAKOVO European Network for Social Integration Entrepreneurship: social inclusion and development of rural regions for a better European future 150 000  uzávierka 1. marca 2017
595144 OBEC SVODIN YOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Network for challenging Euroscepticism and motivating young European citizens to participate in 2019 European Elections 145 000  uzávierka 1. sept. 2017

Projekty občianskej spoločnosti: 

Medzi 25 podporenými projektmi bol podporený 1 slovenský projekt. Kompletné výsledky nájdete tu. 

Číslo projektu Žiadateľ Názov projektu Suma Dátum uzávierky
588185 Univerzita Komenskeho v Bratislave Comprehending & Debating EuroScepticism 127 500  uzávierka 1. marca 2017

Prevádzkové granty:

Medzi 36 podporenými projektmi nebol podporený žiaden projekt zo Slovenska. Kompletné výsledky nájdete tu.

form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť