Prehľad 2018


 

Spolu bolo podporených 36 projektov slovenských žiadateľov v celkovej výške 1 095 915 eur. 

Prehľad podporených projektov (podľa jednotlivých výziev): 

Európska pamäť: 

Medzi 37 podporenými projektmi boli podporené 2 slovenské projekty. Kompletné výsledky nájdete tu.

Číslo projektu Žiadateľ Názov projektu Suma (€)  Dátum uzávierky
602011 UNIVERZITA KOMENSKEHO V BRATISLAVE A Game-Changing Year: Czechoslovakia in 1968 and Europe 98 280 uzávierka 1. marca 2018
601889 POST BELLUM SK 30 Years After the Fall of the Iron Curtain 98 030 uzávierka 1. marca 2018

Družobné mestá: 

Medzi 255 podporenými projektmi bolo podporených aj 33 slovenských projektov. Kompletné výsledky z 1. kola nájdete tu a z 2. kola tu.

Číslo projektu  Žiadateľ  Názov projektu Suma (€)  Dátum uzávierky
599952 OBEC BATKA Slovak - Roma – Hungarian Tolerance 2018 24 190 uzávierka 1. marca
600773 OBEC ANDOVCE We don't want another Lost Generation in Europe 25 000 uzávierka 1. marca
600792 OBEC ZIHAREC The future of Europe - understanding between nations 25 000 uzávierka 1. marca
600833 OBEC KALINKOVO Respect for European Culture 16 630 uzávierka 1. marca
600837 CENTRUM PROSPERITY, O.Z. Breath of Europe 22 175 uzávierka 1. marca
600878 MESTO SPISSKA BELA Naša spoločná minulosť, prítomnosť a budúcnosť v Európe 25 000 uzávierka 1. marca
600922 MESTSKA CAST BRATISLAVA-VAJNORY All together for Europe 7 560 uzávierka 1. marca
601091 OBEC DOLNY STAL Európska únia-miesto, kde žijeme  25 000 uzávierka 1. marca
601255 STREKOVIN - STREKOVSKÁ VÍNNA CESTA E-S-M-C 18 145 uzávierka 1. marca
601334 OBECNY URAD SLOVENSKE DARMOTY SZOLIDARITÁSON ALAPULÓ DEMOKRATIKUS EURÓPA 2018 25 000 uzávierka 1. marca
601361 GEMEINDE KLÁTOVA NOVÁ VES Priatelia pre budúcnosť Európy 18 145 uzávierka 1. marca
601378 OBEC DEMANDICE Our new European Union   18 145 uzávierka 1. marca
601382 OBEC BRESTOVEC Back to the roots in changing Europe 25 000 uzávierka 1. marca
601436 MADOM Európska diskusia - Budúcnosť Európy 22 175 uzávierka 1. marca
601499 MALY DUNAJ-MLADOST Plans for the European future – common shaping of forthcoming times 25 000 uzávierka 1. marca
601535 OBEC SVATY PETER European Union’s future in our hands 25 000 uzávierka 1. marca
601567 MESTO TRSTENA Trstená 2018 - Budúcnosť pre Európu 25 000 uzávierka 1. marca
601586 OBEC ZEMNE BUBBLEU-2018 25 000 uzávierka 1. marca
601841 ALFA PUBLIC We Unite Under European Union 25 000 uzávierka 1. marca
602010 OBEC TEKOVSKE LUZANY 70 rokov po výmene obyvateľstva 16 630 uzávierka 1. marca
602033 OBEC RADZOVCE Testvértlepülési találkozó a kisebbségi csoportok támogatásának jegyében 25 000 uzávierka 1. marca
606474 OBEC JANIKY Express your Europe! - Days of diversity and tolerance 25 000 uzávierka 3. septembra
606480 PRO KALONDIENSIS ZDRUZENIE Slovak - Roma – Hungarian Tolerance 2019 24 190 uzávierka 3. septembra
606413 ZO CSEMADOK Csemadok 2019 - All of us are members of the EU 20 160 uzávierka 3. septembra
606504 MUNICIPALITY OF TOMASOV Sunny Days with European Union  24 190 uzávierka 3. septembra
606578 MESTO VELKY MEDER European cultural heritage lies among us 25 000 uzávierka 3. septembra
606488 SPICA Stop hate! Say NO to extremism! – polgári befolyással a gyűlölet ellen 24 190 uzávierka 3. septembra
606371 OBEC LIPOVNÍK Stretnutie družobných obcí za rovnosť príležitostí 25 000 uzávierka 3. septembra
606434 OBEC LUC NA OSTROVE Iniciative citizens of Europe – twinning of volunteering, social thinking and common planning  25 000 uzávierka 3. septembra
606550 OBEC KRALOVA PRI SENCI THE NEXT EPISODE 25 000 uzávierka 3. septembra
606263 ZAHORACKY FENIX Meeting of equal citizens - Every opinion and every vote counts 25 000 uzávierka 3. septembra
606314 OBCIANSKE ZDRUZENIE OAZA KOMOCA Európa je náš domov 25 000 uzávierka 3. septembra
606417 RATIO EDUCATIONIS Citizen, born after 1989, what is your Europe like? 24 190 uzávierka 3. septembra
SPOLU  755 715

Siete medzi mestami: 

Medzi 35 podporenými projektmi nebol podporený žiaden projekt zo Slovenska. Kompletné výsledky z 1. kola nájdete tu a z 2. kola tu.

Projekty občianskej spoločnosti: 

Medzi 26 podporenými projektmi bol podporený 1 slovenský projekt. Kompletné výsledky nájdete tu. 

číslo projektu Žiadateľ Názov projektu Suma Dátum uzávierky
601434 GLOBSEC EP ELECTIONS AND BEYOND: ACTIVE PARTICIPATION OF EU CITIZENS AT ALL LEVELS 143 890

uzávierka 1. marca 2018

form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť