Prehľad 2019


 

V roku 2019 bolo spolu podporených 40 projektov slovenských žiadateľov v celkovej výške 1 007 230 eur. 

Prehľad podporených projektov (podľa jednotlivých výziev): 

Európska pamäť: 

Medzi 45 podporenými projektmi bol podporený 1 slovenský projekt. Kompletné výsledky nájdete tu. 

Číslo projektu  Žiadateľ  Názov projektu  Grant (€)  Dátum uzávierky 
613783 NOMANTINELS Queer curtain – 30 years for democracy for LGBTI people  90 720€ 1. februára

Družobné mestá: 

Medzi 261 podporenými projektmi bolo podporených 39 slovenských projektov. Kompletné výsledky z 1. kola nájdete tu a z 2. kola tu.

Číslo projektu

Žiadateľ

Názov projektu

Suma (€)

Dátum uzávierky 

609420

OBEC DOLNY STAL

Festival národnostných menšín Európy: Posilnenie účasti príslušníkov národnostných menšín na chode obcí a EÚ

25 000

1. februára

609293

TEGLAS TEAM O.Z.

Európa nás spája / Europe Connect Us

25 000

1. februára 

609178

OBEC RATKA

Tolerancia, partnerstvo, rozvoj  2019 - Budúcnosť Európy

18 145

1. februára

609275

AKTIVITY PRO

Europe on the move / Európa v pohybe 

25 000

1. februára

608948

OBEC BRESTOVEC

Posilnenie medzikultúrneho dialógu a vzájomného porozumenia vo vidieckom prostredí EÚ

25 000

1. februára

608985

OBEC VINICA

EURÓPA JÖVŐJE: A FEHÉRKÖNYV LAPJAI – TALÁLKOZÓNK NAPJAIN 

25 000

1. februára

609448

SPOLOK VEDY A VZDELAVANIA, OZ

Europe is a safe harbor

24 190

1. februára

609323

OBEC DOLNY BAR

Dolný Bar 2019 - dni európskej solidarity a dialógu národností.   

25 000

1. februára

608308

OBCIANSKE ZDRUZENIE MILVUS

Spoločná história Židov, Slovákov, Maďarov a ostatných národov Európy 1920 - 2020

25 000

1. februára

609092

MESTO TRSTENA

Budúcnosť pre nás, naše deti, našu Úniu.

25 000

1. februára 

608955

OBEC KALINKOVO

Spolu pre dobrú vec

16 630

1. februára

609240

OBEC SVATY PETER

“European dimensions in social engagement”,

25 000

1. februára 

608918

OBEC GOLIANOVO

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGÜNK, KÖZÖS JÖVŐNK-PARTNERSÉG ÉS TOLERANCIA

25 000

1. februára 

608940

OBECNY URAD SLOVENSKE DARMOTY

100 éves Szlovákgyarmat- Európa a mi hazánk

25 000

1. februára 

609119

OBEC LEHNICE

Europe´s chance to shape it´s future

25 000

1. februára 

609288

OBEC SPISSKY STIAVNIK

We Are All Equal 

25 000

1. februára 

609378

FABON

10 things that only the EU can give to its citizens

25 000

1. februára 

609111

MESTSKA CAST BRATISLAVA-VAJNORY

Crisis and solidarity in Europe

7 560

1. februára

615048

MESTO TOPOLCANY

Oslavy vzniku EÚ 2020:Posilnenie participácie prvovoličov prostredníctvom predstavenia spoločnej európskej histórie, holokaust a genocídy 20. storočia s cieľom predchádzať extrémizmu a násiliu

25 000

1. september

615094

OBEC VELKE RIPNANY

For Common Europe - Veľké Ripňany 2020

24 190

1. september

615361

OBEC IMEL

Do not make the same mistake 2

25 000

1. september

614916

OBEC CERVENIK

11th European Picnic of small European Communities - Twenty communities from nine countries to discuss challenges in front of us Europeans

25 000

1. september

615188

OBEC SAVOL

Társadalmi egyenlötlenség és szolidaritás

25 000

1. september

615755

MUNICIPALITY OF TOMASOV

#BFF

24 190

1. september

615186

V.I.A.C.-INSTITUT PRE PODPORU A ROZVOJI MLADEZE

Let´s experience Europe

25 000

1. september

615468

OBEC LEHNICE

Be TOGETHER

25 000

1. september

615054

OBEC HOLICE

Európa a változások tükrében-az egyesülés és kiválás mozzanatai

25 000

1. september

615086

OBEC CATA

European Minorities Festival 2020 in Čata, Slovakia: Strengthening Minority Rights in Europe

25 000

1. september

615590

NOVOZAMOCKY OBCIANSKY KLUB

"We jointly build the future of the EU"

22 175

1. september

615208

OBEC BZINCE POD JAVORINOU

In the spirit of European diversity

25 000

1. september

615559

OBEC MAD

V spoločnej Európe-Mad 2020

25 000

1. september

614914

OBEC VRAKUN

Vrakun and its friends from 25 communities and 9 countries to discuss future paths of Europe

25 000

1. september

615097

OBEC FARNA

"The EU Future Depends on us-Farná 2020"

25 000

1. september

615578

OBEC HORNÁ KRUPÁ

We Have Faith in Europe

22 175

1. september

615618

CENTRUM PROSPERITY, O.Z.

Values of the future/Hodnoty budúcnosti

22 175

1. september

614957

OBEC TESEDIKOVO

The significance of the European partnership!

25 000

1. september

614983

OBEC NARAD

"For Stronger Common Europe-Ňárad 2020"

25 000

1. september

615012

OBEC ZIHAREC

"Közösen Európáért"-XXVI. Zsigárdi Napok

25 000

1. september

615043

LIPTOVSKY MIKULAS

MEMORIA VIVENTEM-Living memories of European culture

10 080

1. september

SPOLU

916 510

Siete medzi mestami: 

Medzi 54 podporenými projektmi nebol podporený žiaden slovenský projekt. Kompletné výsledky z 1. kola nájdete tu. a z 2 kola tu.

Projekty občianskej spoločnosti: 

Medzi 29 podporenými projektmi nebol podporený žiaden slovenský projekt. Kompletné výsledky nájdete tu

form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť