Prehľad 2020


 

V roku 2020 bolo spolu podporených 39 projektov slovenských žiadateľov v celkovej výške 1 110 795 eur.

Prehľad podporených projektov (podľa jednotlivých výziev): 

Európska pamäť: 

Medzi 49 podporenými projektmi bol podporený 1 slovenský projekt. Kompletné výsledky nájdete tu

Číslo projektu  Žiadateľ  Názov projektu  Grant (€)  Dátum uzávierky
617736 POST BELLUM SK #WeRemember: 75 Years After WWII €96.010

4. februára

Družobné mestá:

Medzi 127 podporenými projektmi bolo podporených 22 slovenských projektov. Kompletné výsledky z 1. kola nájdete tu.

Číslo projektu Žiadateľ  Názov projektu  Grant (€)  Dátum uzávierky
617703 HORNA POTON “What does it mean to be an  Active European Citizen – Horná Potôň 2020” €18.145 4.februára 2020
617709 OBCIANSKE ZDRUZENIE BASTA Budúcnosť Európy - tolerancia a solidarita 2020 €20.160 4.februára 2020
617581 OBEC SVODIN Platform for challenging Euroscepticism €25.000 4.februára 2020
617918 MESTO TRSTENA Trstená 2020 - Spoločne v Európe €25.000 4.februára 2020
617519 OBEC ZEMNE BUBBLEU-2020 €25.000 4.februára 2020
617843 PARTNERSTVO JUZNÉHO NOVOHRADU Tolerancia, partnerstvo, rozvoj  2020- Budúcnosť Európy €22.175 4.februára 2020
617520 MESTO ZELIEZOVCE Budúcnosť EÚ v kontexte jej nových priorít v mestách strednej a východnej Európy €25.000 4.februára 2020
617688 OBEC VELKA CALOMIJA Spoločná história Židov, Slovákov, Maďarov a ostatných národov Európy 1920 - 2020 €25.000 4.februára 2020
617716 OBEC VEL'KE LUDINCE Vzdelaním a spoluprácou proti populizmu a extrémizmu - letný tábor umelcov 2020. €22.175 4.februára 2020
617818 LYNX PRIRODA A CLOVEK Towards ecological integration in Europe €25.000 4.februára 2020
617822 MUNICIPALITY OF VELKY BIEL There is room for improvement! €25.000 4.februára 2020
617432 RATIO EDUCATIONIS A múltunk megtart, a jelent közösen formáljuk, a jövő az elkötelezett fiataloké – III. Duna utcai Town Twinning €24.190 4.februára 2020
617651 OBEC VINICA JÖVŐBELÁTÓ MINÓSÉGI ÉLET EURÓPÁBAN – KÖRNYEZETBARÁT TALÁLKOZÓ IPOLYNYÉKEN €25.000 4.februára 2020
617974 OBEC JELKA The Legacy of European Union €24.190 4.februára 2020
617325 OBEC IZKOVCE Young, dynamic and responsible – the next generation of Europe €25.000 4.februára 2020
617606 OZ HISTORIK 1950-2020 "together for the strongest European Union" - OZ.HISTORIK IN DLHA NAD VAHOM  €22.175 4.februára 2020
617705 MESTO LEVICE Our roots, our identity, our future €10.080 4.februára 2020
618164 OBEC TOMASIKOVO We are living with “Other” People €22.175 4.februára 2020
617434 OBECNY URAD SLOVENSKE DARMOTY Testvéri összefogás Európa jövőjéért- kultúra közi párbeszéd egy élhető, demokratikus Európáért €25.000 4.februára 2020
617580 OBEC SECIANKY Multukulturális társadalom és hagyományőrzés - testvértelepülési és ifjúsági találkozó Ipolyszécsénkén €25.000 4.februára 2020
617833 OBEC DOLNA KRUPA Europe for Citizens - Citizens for Europe €25.000 4.februára 2020
617850 OBECNY ÚRAD V KALONDE 20010- 20120 10 years of cooperation in Europe., 10 év partneri együttműködés Európában,  10 rokov spolupráce v Európe. €20.160 4.februára 2020
625186OBEC LEHNICEWelcome to the Education, Culture, Citizenship and Volunteering Town Twinning event€ 25,0001. september 2020
625026OBEC GOLIANOVOEurópia jövő építés, partnerség, népek és nemzedékek szolidáris válságkezelése€ 25,0001. september 2020
625874OBCIANSKE ZDRUZENIE NOVUM NASWOD - NOVUM NASWOD POLGARI TARSULASART 4 Europe / Europe 4 ART€ 25,0001. september 2020
624908OBEC CIERNA VODAQuo vadis europa? Cierna Voda and its friends: 20 communities from 10 countries to discuss how to make Europe more successful€ 25,0001. september 2020
625361MESTO NESVADYPartner cooperation – key to the success of EU cohesion€ 25,0001. september 2020
625437OBEC DOLNA KRUPAIntercultural cooperation - The key to Active Citizenship€ 25,0001. september 2020
625266OBEC ZIKAVASpoločne pre Európu! € 20,1601. september 2020
625808EUROPEAN GROUPING OF TERRITORIAL COOPERATION VIA CARPATIA LIMITEDWe are EuROPE€ 25,0001. september 2020
625216OBEC HORNA KRUPA“MERCI” EUROPE UNION € 22,1751. september 2020
625454MESTO VELKY MEDERGreat Thing will happen in Velky Meder€ 25,0001. september 2020
625031OBEC JANIKYLet’s enter the period of 2021-2027 together, responsibly, in cooperation - II. Town Twinning at Janíky€ 25,0001. september 2020
625246OBEC VELKY BIELManagement of a cohesive Europe! € 25,0001. september 2020
625385OBEC KAJAL#FOLLOWEU€ 25,0001. september 2020
625254ZDRUZENIE BRATSTVA CECHOV A SLOVÁKOV JAVORINAOur ideas for a better future€ 25,0001. september 2020
625840OBEC NYROVCEDobrovoľníctvom mládeže za budúcnosť Európy€ 18,1451. september 2020

Siete medzi mestami:

Medzi 22 podporenými projektmi bol podporený 1 slovenský projekt. Kompletné výsledky nájdete tu .

Číslo projektu Žiadateľ Názov projektu Grant (€)  Dátum uzávierky
621901 KLASTER REGIONÁLNEHO ROZVOJA Strenghtening Civic Participation in the Functioning of Inter-Municipal  and Inter-Sectoral actors in Europe €148.680 3.marca 2020
form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť