Programové obdobie 2014 - 2020


 

How we make Europe better for its citizens

Príkladov dobrej praxe nikdy nie dosť. Aj preto sme vám v tomto programovom období priniesli tri knižné publikácie predstavujúce úspešné projekty financované programom Európa pre občanov a to podľa jednotlivých opatrení: 

  Ukážka príkladov dobrej praxe zo Srbska. Prinášame v poradí štvrtú publikáciu zachytávajúcu úspešné projekty. Síce nie je z dieľne slovenského Európskeho kontaktného bodu, ale je určite rovnako prínosná a inšpiratívna:

Európa pre občanov: Prevádzkové granty

  • čitateľovi poskytuje zaujímavé čítanie o štyroch európskych organizáciách z Českej republiky, Holandska, Slovenska a Španielska, ktoré dostali tzv. prevádzkový grant z programu Európa pre občanov na obdobie štyroch rokov (2014-2017). Okrem popisu podporených aktivít, brožúrka poskytuje návod, ako písať európsky projekt vôbec. 

Európa pre občanov: Európska pamäť

  • vykresľuje desať slovenských projektov v opatrení Európska pamäť realizovaných na Slovensku a to od počiatku existencie programu, teda od roku 2007 končiac rokom 2016. 

 

Európa pre občanov 2007 - 2013: Úspešné slovenské projekty

  • publikácia, ktorá vyšla v roku 2014, prináša príklady dobrej praxe vo všetkých programových opatreniach za predchdázajúce programové obdobie. Jej cieľom je poskytnúť inšpiráciu užívateľom programu v jeho novej epoche (2014-2020).

form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť