Prehľady výsledkov


 

V programovom období 2014 - 2020 bolo dosiaľ na Slovensku podporených 247 subjektov. Celkovo sme tak vďaka programu Európa pre občanov získali 7 075 145€. 

form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť